Categories
Vật tư ép nhiệt

Máy dập chữ nổi thẻ nhựa

Máy dập chữ nổi đang được phổ biến trong các doanh nghiệp chuyển sản xuất thẻ nhựa, thẻ VIP, thẻ nhân viên ưu đãi khách hàng… được dùng để in chữ, in số, ký hiệu lên thẻ theo tiêu chuẩn mà khách hàng đề ra.

may-dap-chu-noi-the-nhua

Máy dập chữ số nổi:

1. Lựa chọn ký tự: ĐĨa xoay ký tự hình hoa cúc

2. Có tất cả 67 ký tự và chữ số: A-Z

Chữa cái tiếng Anh: A-Z

Chữ số: 0-9

Chữ số La Mã nhỏ và lớn: 0-9

Cách chữ dấu: & ‘ , . – /

Kỹ hiệu nhỏ và ký hiệu lớn/

Ký tự bằng chỉnh sửa:

3. Ký tự: là các ký tự chuyên dụng cho thẻ tín dụng quốc tế, theo kiểu tieu chuẩn ISO

4. Khoảng cách giữa các chữ: 2 loại.

5. Số dòng dập nổi: 1-11 dòng

6. Chỉ dẫn vị trí dập nổi: kim trỏ hoặc thẻ mẫu

Địa chi liên hệ: